CBD obchody České Mezinárodní dodavatelé vysoce kvalitních produktů CBD a HEMP z certifikovaného pěstování vás informují a zvou vás k prohlídce. Pojďte s námi na objevitelskou cestu prozkoumat fantastickou rozmanitost a hodnotu této přírodní suroviny. Důraz je kladen na nejčistší oleje CBD, vitalizující kosmetiku, podpůrnou výživu, ale také produkty CBD HANF pro zvířata.
Tato webová stránka je informační platformou o dodavatelích průmyslových konopných produktů s obsahem THC v rámci zákonných ustanovení příslušné dodavatelské země. Pamatujte, že předpisy příslušných zemí se mohou lišit. Podle současné právní situace nejsou tyto výrobky potravinami, nejsou doplňky stravy a nejsou určeny k diagnostice, léčbě, léčbě nebo prevenci nemocí nebo stížností. Všechny informace na tomto webu nejsou zamýšleny jako náhrada nebo alternativa k informacím lékařů, lékáren nebo terapeutů. Neposkytujeme žádná doporučení ohledně opatření ohledně poskytovatele a/nebo produktu a/nebo použití produktu. Práva na obrázek a text podle zákona UrhG náleží příslušnému poskytovateli a byla nám zpřístupněna za účelem zveřejnění na tomto webu. Naše společnost, tyto webové stránky a všechny související podmínky a služby podléhají zákonům Rakouské republiky, jejímž úředním jazykem je němčina. Všechny překlady jsou nezávazné služby bez nároku na správnost.
★ Všechny odchozí odkazy, tlačítka nebo bannery k těmto poskytovatelům jsou reklamou pro poskytovatele, nikoli produktovou reklamou. Jako prostředník můžeme obdržet provizi za zprostředkovaný prodej, která slouží k refinancování tohoto projektu. To nezvyšuje prodejní ceny. Řada poskytovatelů nečiní žádné prohlášení ohledně kvalitativních kritérií. Kompletní zastoupení na trhu CBD není zaručeno. Další informace naleznete v našich obchodních podmínkách.